artmeskers
exposities
gemengde techniek 80x80cm

 

eerstvolgende expositie(s):


Raadhuis voor de Kunst

KCV expositie

14 september opening om 11.00 uur

tot en met 4 oktober  2019

vrij -za-zo van 13.00-17.00

Torenstraat 7     1981BC Velsen Zuid

Monumentendag en Jaarfeest Oud Velsen

op resp 14 en 28 september van 12.00 -17.00


* * * *

K U N S T LI J N   3 4   H A A R L E M

zaterdag 2 en zondag 3 november

11.00 TOT 17.00 uur

IN RAADHUIS VOOR DE KUNST 

open ateliers  en groeps-expositie

 Torenstraat 7

Velsen Zuid 


groeps-expositie

Raadzaal 

Torenstraat 7 Velsen Zuid

19 0ktober tot en met 9 november 2019

centrale presentatie: 

KUNSTCENTRUM HAARLEM

minaturen

GEDEMPTE OUDE GRACHT   117-121 

HAARLEMzie  www.kunstlijnhaarlem.n

groepsexpositie

KUNSTENAARS COLLECTIEF VELSEN

VAN 5 oktober  tot en met 12 november  2017

VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG VAN 13.00 - 17.00


IN EXPOSITIERUIMTE  

RAADHUIS VOOR DE KUNST, TORENSTRAAT 7 VELSEN ZUID

EXTRA OPEN  OP 3 en 4 november van 11.00 -17.00

MET OPEN ATELIERS 

 

* * *

 

verwacht expositie

 in Amsterdam 


zie ook

www.raadhuisvoordekunst.nl 
 

artmeskers
www.artmeskers.nl